УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Надсилаючи звернення особа, що звертається зі зверненням (далі – Користувач) через веб-сайт http://1tv.com.ua/in/ (далі – Сайт) надає ПАТ «НСТУ» код ЄДРПОУ 23152907 (далі – Компанія) право на обробку його персональних даних, згідно з чинним законодавством України, та з метою зазначеною нище.

Згода на обробку персональних даних надається з моменту надіслання Користувачем звернення через Сайт шляхом проставляння відмітки під текстом «Я погоджуюсь з Умовами обробки персональних даних».

Зокрема, Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, у тому числі – на будь-яку дію чи сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання й розповсюдження (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Користувач також дає згоду на інші дії, які може здійснювати Компанією з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, та не обмежуючись такими персональними даними:

Користувач також надає згоду на надсилання інформації, повідомлень на надані ним адреси електронної пошти, номери телефонів.

Персональні дані Користувача обробляються Компанією з метою:

Персональні дані Користувача, що обробляються Компанією згідно з цим документом, зберігаються протягом всього терміну діяльності Компанії.

Права Користувача - суб'єкта персональних даних:

Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Компанія розкриває персональні та інші дані Користувача виключно з метою, що пов’язана з розглядом його звернень.

У відповідності з вимогами чинного законодавства України Компанія може розкривати частину даних Користувача третім особам з метою, пов’язаною з їхніми законними правами й повноваженнями, у тому числі державним органам та закладам, органам місцевого самоврядування, комунальним підприємствам при дотриманні встановленого порядку надання таких даних.

Використання персональних даних з історичною, статистичною або науковою метою здійснюється виключно у знеособленому вигляді. Використання персональних даних Користувача у знеособленому вигляді не вимагає його додаткової згоди.

Компанія забезпечує безпеку даних Користувача від втрати, розголосу та несанкціонованого доступу третіх осіб із застосуванням технологій систем безпеки, впровадження режиму обмеженого доступу й контролю доступу до даних авторизованими співробітниками.

Користувач також надає згоду на надсилання інформації, повідомлень на надані ним адреси електронної пошти, номери телефонів, тощо.