:
Визначено переможця відбору креативної концепції Євробачення-2017

Визначено переможця відбору креативної концепції Євробачення-2017

31 грудня 2016

Переможця відбору креативної концепції Євробачення-2017 обрано. Ним стали дві українські креативні агенції: Republique і Banda agency, які об’єдналися спеціально для цього проекту в компанію "Гурт РЕ Дизайн". Національна телекомпанія України, як мовник-організатор пісенного конкурсу 2017 року, разом з представниками Європейської мовної спілки обрала концепцію цих двох компаній серед 23 ідей від 11 найкращих креативних агенцій країни, які виявили бажання прийняти участь у відборі.

"Варто зазначити, що відбір свідомо проводився серед українських компаній або українських представництв міжнародних агенцій. Ми не залучали світові компанії, що базуються за межами України. Для нас було принципово важливо запросити до участі у даному відборі саме українських професіоналів, щоб за підсумками показати світу найкращу національну розробку та ідею. – розповідає виконавча продюсерка конкурсу Вікторія Романова. – Ми також дуже вдячні всім компаніям, які долучилися до створення креативної концепції Євробачення. Ми були дійсно вражені кількістю і якістю ідей, які розробили українські агенції".

У конкурсі на творче оформлення пісенного конкурсу брали участь 11 креативних агенцій, зокрема: Havas, BBDO Ukraine, ThinkMcCan, ADVENTA Lowe, J&I, Art Nation (UDC), Arriba, Banda agency, Republique, Green Penguin і TWIGA Idea. Перед ними було поставлено завдання розробити тему, слоган та логотип Євробачення-2017, які не лише відповідали би загальним цінностям бренду пісенного конкурсу, а й формували позитивний імідж України, як країни-організатора, передавали національні особливості та культурну ідентичність.

На засіданні Наглядової ради Євробачення*, що відбулося 10 та 11 листопада в НТКУ, було відібрано 5 найкращих пропозицій від команд ADVENTA Lowe, Banda agency, BBDO Ukraine, Republique і TWIGA Idea. Усім цим агенціям були надані рекомендації щодо вдосконалення їхніх концепцій. А два фіналісти відбору – Republique та Banda agency – об’єднали свої зусилля для подальшої розробки ідеї логотипу та слогана.

Потрапивши у шорт-лист ідей креативної концепції Євробачення-2017, арт-директор Republique Дмитро Басов сказав: "Цей конкурс – про дружбу, про єдність, про те, що ми всі різні і можемо збагачувати один одного. Це поштовх для нас, як для країни. І для нас, як для агенції, поштовхом стала би перемога у цьому відборі".

А директор зі стратегії Banda agency Ярослав Сердюк додав: "Ми хочемо донести певне повідомлення, використати Євробачення, як майданчик, з якого зможемо сказати щось Європі. Ми, як агенція, хочемо допомогти в цьому".

Сама креативна концепція буде презентована у січні 2017 року.

Нагадаємо, що 62-й за ліком міжнародний пісенний конкурс Євробачення навесні 2017 року прийматиме столиця України. Свою участь у конкурсі підтвердили 43 країни. Така рекордна кількість учасників за всю історію Євробачення повторювалася лише двічі – у 2008 і 2011 роках. Виконавчими продюсерами Євробачення-2017 затверджено Вікторію Романову та Олександра Харебіна. Головною ареною пісенного конкурсу наступного року обрано Міжнародний виставковий центр. Півфінали Євробачення-2017 у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

*Наглядова рада Євробачення – це виконавча експертна комісія, яка здійснює контроль та керівництво пісенним конкурсом Євробачення. Вона визначає загальну політику конкурсу та здійснює нагляд за підготовкою майбутнього конкурсу, зокрема схвалює загальну ідентичність бренду Євробачення.

The winner of the 2017 Eurovision creative concept pitch has been chosen

The winner of the 2017 Eurovision Song Contest creative concept pitch has been chosen. These are two Ukrainian creative agencies: Republique and Banda Agency, that have together created "Re Design Team" company specially for this project. The National Television Company of Ukraine as the Host Broadcaster of the Song Contest 2017 together with representatives of the European Broadcasting Union chose the concept of these two companies from among 23 ideas provided by 11 top national creative agencies willing to participate in the pitch.

"It should be noted that the pitch was deliberately held among Ukrainian companies or Ukrainian offices of international agencies. We did not involve any global companies based outside Ukraine. It was crucial for us to invite Ukrainian professionals to participate in this pitch in order to show the world the best national design and idea as a result", says Victoria Romanova, the ESC Executive Producer. "We also sincerely thank all the companies that joined the creation of the Eurovision creative concept. We were really impressed by the number and quality of the ideas developed by Ukrainian agencies".

11 creative agencies, including Havas, BBDO Ukraine, ThinkMcCan, ADVENTA Lowe, J&I, Art Nation (UDC), Arriba, Banda Agency, Republique, Green Penguin and TWIGA Idea, participated in the pitch for the Eurovision Song Contest creative design which started in mid-October. They got the task to develop the theme, slogan and logo of the ESC 2017 which would not only comply with the common values of the Eurovision brand but also form the positive image of Ukraine as the Host Country, convey the national peculiarities and cultural identity.

5 best proposals from the teams of ADVENTA Lowe, Banda Agency, BBDO Ukraine, Republique and TWIGA Idea were selected at the meeting of the Eurovision Reference Group* held at NTU on 10 and 11 November. All those agencies received recommendations for the improvement of their concepts. The two finalists of the pitch, Republique and Banda Agency, joined their efforts for the further development of the logo and slogan ideas.

When their idea for the 2017 Eurovision creative concept was shortlisted Dmytro Basov, Art Director of Republique, said, "This contest is about friendship, unity, the fact that we are all different and can enrich one another. It is a boost for us as a country, and winning this pitch would become a boost for us as an agency".

Yaroslav Serdiuk, Head of Strategy at Banda Agency, added, "We want to convey a specific message, use the Eurovision Song Contest as a platform to say something to Europe. We as an agency would like to help in that".

The creative concept itself will be presented in January 2017.

As a reminder, the capital city of Ukraine will host the 62nd Eurovision Song Contest in spring. 43 countries have confirmed their participation in the Contest. Such a record number of participants repeated only twice in the history of Eurovision back in 2008 and 2011. Victoria Romanova and Oleksandr Kharebin have been approved as the Eurovision 2017 Executive Producers. The International Exhibition Center has been chosen as the main venue for the Eurovision Song Contest next year. The Semi Finals of the ESC 2017 will take place in Kyiv on 9 and 11 May and the Grand Final on 13 May.

*The Eurovision Song Contest Reference Group is the Executive Expert Committee controlling and guiding the Eurovision Song Contest. It defines the general policy of the ESC and supervises the preparation of the upcoming Contest, in particular it approves the overall brand identity of the Eurovision Song Contest.

Читайте також: