:
Шоу Євробачення-2017 будуть результатом творчої співпраці міжнародних та українських фахівців – Вікторія Романова

Шоу Євробачення-2017 будуть результатом творчої співпраці міжнародних та українських фахівців – Вікторія Романова

31 грудня 2016

Команда Євробачення-2017 поповнилася креативним продюсером пісенного конкурсу. Відтепер разом із шоу-продюсером Стюартом Барлоу (Barlow Stuart) над творчим наповненням Євробачення, яке прийматиме Київ, працюватиме Олег Боднарчук.

"Для Євробачення-2017 готуємо унікальне й сучасне українське шоу світового рівня. Для цього ми зібрали команду з українських й іноземних професіоналів, які мають значний досвід у виробництві телевізійних шоу. Стюарт Барлоу вже понад 20 років працює в медіа-індустрії і долучався до організації Євробачення у Дюссельдорфі, Баку, Мальмо, Копенгагені та Відні. Олег Боднарчук неодноразово був режисером найпопулярніших українських шоу, як, наприклад, "Фабрика зірок" і "Голос країни". А минулого року він мав неймовірний успіх зі своєю постановкою на проекті "America’s got talent" у Сполучених Штатах. Так шоу Євробачення-2017 будуть результатом творчої співпраці міжнародних та українських фахівців", – розповідає виконавча продюсерка Євробачення-2017 Вікторія Романова. "І вже наступним кроком у підготовці до пісенного конкурсу буде презентація дизайну сцени. Цю подію ми плануємо провести в лютому 2017 року", – додає вона.

Шоу-продюсер Євробачення-2017 – Стюарт Барлоу (Barlow Stuart).

Відповідальний за координацію усіх творчих аспектів виробництва шоу та його контенту від ранніх етапів планування до трансляцій трьох шоу, що у підсумку становлять майже вісім годин прямого ефіру. Свою роботу над пісенним конкурсом, який прийматиме Україна, розпочав у жовтні. Займається питаннями дизайну сцени, світла, графіки, виступів під час шоу та всіх конкурсних номерів учасників Євробачення-2017.

"Для мене це честь і я дуже радий працювати в країні, що так динамічно розвивається. У 2017 році глядачі побачать шоу, якого ніколи раніше не було на Євробаченні. Вони можуть розраховувати на фантастично творчий підхід, що продемонструє найкращі здобутки українського мистецтва, культури і технологій. Спільно з креативним продюсером Олегом Боднарчуком ми розробляємо такі ідеї, щоб у травні наступного року показати всій Європі та й решті світу розмаїття музичних, художніх та сценічних рішень в Україні", – зазначив шоу-продюсер Євробачення-2017.

Стюарт Барлоу – телевізійний продюсер-фрілансер, має більше ніж 25 років досвіду в медіа-індустрії. Свого часу займався створенням як рекламних роликів, так і телевізійних розважальних, вечірніх, комедійних програм і прямих трансляцій. Вперше на Євробаченні Стюарт Барлоу працював у 2011 році в Дюссельдорфі. Також брав участь у творчому виробництві пісенних конкурсів у Баку, Мальмо, Копенгагені, Відні.

Креативний продюсер Євробачення-2017 – Олег Боднарчук.

Відповідальний за постановку відкриття шоу, інтервал-актів та виступів спеціальних гостей Євробачення-2017. Спільно з шоу-продюсером займається розробкою творчої складової міжнародного пісенного конкурсу 2017 року.

"Сьогодні у нашої країни є всі можливості дивувати світ своїм сучасним культурно-мистецьким потенціалом. І ми використаємо шанс, дарований нам Євробаченням, щоб це довести. Свою головну місію, як режисера та креативного продюсера видовищної частини конкурсу, я бачу в компіляції традиційних українських елементів з новітніми сценічними та віртуальними технологіями, а також у залученні провідних українських артистів, хореографів, композиторів, музикантів, художників та інших фахівців шоу-індустрії до створення унікального українського шоу – Євробачення-2017", – розповів Олег.

Олег Боднарчук – визнаний режисер та креативний директор масштабних українських та зарубіжних шоу. Працював над такими телевізійними проектами, як "Фабрика зірок", "Голос країни" та "Голос діти". З успіхом проявив себе як режисер на проекті "America’s got talent". Також був режисером премії "M1 Music Awards" в 2015 році і проекту "Міс Україна" в 2015 і 2016 роках.

Нагадаємо, що 62-й за ліком міжнародний пісенний конкурс Євробачення навесні 2017 року прийматиме столиця України. Свою участь у конкурсі підтвердили 43 країни. Це рекордна кількість учасників, яка за всю історію Євробачення повторювалася лише двічі – у 2008 і 2011 роках. Виконавчими продюсерами Євробачення-2017 затверджено Вікторію Романову та Олександра Харебіна. Головною ареною пісенного конкурсу наступного року обрано Міжнародний виставковий центр. Півфінали Євробачення-2017 у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

"Eurovision 2017 Shows to be the result of a creative cooperation between international and Ukrainian specialists" – Victoria Romanova

The Eurovision 2017 team has been joined by the Creative Producer of the Song Contest. Oleh Bodnarchuk will henceforth work together with Show Producer Stuart Barlow on the creative aspects of the Eurovision in Kyiv.

"For the Eurovision 2017, we are preparing a unique, modern world-class, Ukrainian show. To this end, we have built a team of national and international professionals, who have a long-standing experience in the production of TV shows. Stuart Barlow has been working in the media industry for over 20 years and joined the organization of the Eurovision Song Contest in Dusseldorf, Baku, Malmo, Copenhagen, and Vienna. Oleh Bodnarchuk has repeatedly directed the most popular Ukrainian shows, such as The Star Factory and The Voice. Last year, his staging of a performance at the US project America`s Got Talent was a success. The Eurovision Song Contest 2017 will fuse Ukrainian and international experience", says Eurovision 2017 Executive Producer Victoria Romanova. She adds, "The next step in the preparation of the Song Contest is the presentation of the stage design. We are planning to do that in February 2017".

Stuart Barlow as the Show Producer of Eurovision 2017

Stuart Barlow is responsible for the coordination of all creative aspects of show production and content from early planning stages to the live broadcasts of the three shows totalling almost eight hours of live TV. He started working on the Eurovision Song Contest in Ukraine in October. Stuart Barlow manages the issues of stage design, lighting design, graphic design, show performances and all competition acts at Eurovision 2017.

"I am honoured and excited to work in such a vibrant country. In 2017, viewers will see things that have never been at the Eurovison Song Contest before. They can expect fantastic and creative shows, showcasing the very best of Ukrainian arts, culture and technology. Together with the Creative Director Oleh Bodnarchuk we are developing ideas so that next May we will show Europe and the rest of the world the diversity of the musical, artistic and design scenes in Ukraine", says the show Producer of Eurovison 2017.

Stuart Barlow is a freelance TV producer with over 25 years of experience in the media industry. He has produced commercials as well as entertainment, late night comedy TV programmes and live broadcasts. Stuart Barlow’s first experience at Eurovision was in Dusseldorf back in 2011. He also took part in the creative production of the Eurovision Song Contest in Baku, Malmo, Copenhagen, and Vienna.

Oleh Bodnarchuk as the Creative Producer of Eurovision 2017

He is responsible for staging opening and interval acts, as well as performances of special guests of Eurovision 2017. Together with the Show Producer, he is developing the creative part of the 2017 international song contest.

"Nowadays, our country is fully capable of amazing the world with its cutting-edge cultural and artistic potential. To prove it, we will take the opportunity granted by Eurovision. I see my main mission as the director and creative producer of the performing part of the contest in combining traditional Ukrainian elements with modern stage and virtual technologies, as well as in involving leading Ukrainian artists, choreographers, composers, musicians, artists and other show-industry specialists in the production of a unique Ukrainian show – Eurovision 2017", says Oleh.

Oleh Bodnarchuk is an outstanding director and creative director of large-scale Ukrainian and foreign shows. He worked over such TV projects as the Star Factory, The Voice and The Voice Kids. He successfully proved himself as a director at The America’s Got Talent. He also directed M1 Music Awards in 2015 and Miss Ukraine in 2015 and 2016.

As a reminder, the capital city of Ukraine will host the 62nd international Eurovision Song Contest in spring. 43 countries confirmed participation in the Contest. That is the record number of participants, which was repeated only twice in the history of Eurovision back in 2008 and 2011. Victoria Romanova and Oleksandr Kharebin have been approved as the Eurovision 2017 Executive Producers. The main venue of the song contest next year is the International Exhibition Centre. The Semi Finals of Eurovision 2017 are on 9 and 11 May, the Grand Final – 13 May.

Photo credits: eurovision.tv

Читайте також: