НСТУ та "Гурт РЕ Дизайн" презентують креативну концепцію та брендинг Євробачення-2017 - UA: Перший
:
НСТУ та

НСТУ та "Гурт РЕ Дизайн" презентують креативну концепцію та брендинг Євробачення-2017

03 лютого 2017

Днями було презентовано логотип та слоган Євробачення-2017, які були розроблені топовими українськими креативними агенціями Republique і Banda agency, які об’єдналися в "Гурт РЕ Дизайн". Основна ідея творчого оформлення пісенного конкурсу відображена у слогані Celebrate Diversity (укр. – Шануймо розмаїття) та підтримана логотипом, в основі якого – українське намисто.

Агенції створили не лише логотип та слоган, а й цілий комплекс графічної комунікації. Була розроблена загальна ідея та слоган, бренд-бук, оформлення транспорту для міста-господаря (автобуси, автомобілі, вагони метро), сувенірної продукції, дизайн корпоративних матеріалів, а також дизайн зон прильоту гостей в аеропортах, зон відпочинку фанів у місті та станцій метро, інформаційних стійок та зовнішньої реклами.

Використання графічної комунікації показано у відеопрезентації креативних агенцій Republique і Banda agency.

"Вибір ідеї та графічного стилю намиста – дуже сміливиий крок організаторів. Цього року графічна комунікація Євробачення втілюватиметься на рівні лідерів світового графічного дизайну. Та головне, що в основі пісенного конкурсу Євробачення лежить дуже важлива ідея толерантності та поваги до розмаїття життя", – зазначив співзасновник Republique Денис Герасько.

Ідея креативної концепції Євробачення від Republique і Banda була обрана за результатами мистецького конкурсу, який НСТУ (тоді ще – НТКУ) проводила з 20 жовтня 2016 року.

Перелік компаній, яким було запропоновано взяти участь у конкурсі на найкращу творчу концепцію Євробачення-2017, НСТУ формувала в тому числі спираючись на рейтинги Всеукраїнської рекламної коаліції (ВРК). ВРК – найбільше громадське об’єднання рекламної індустрії України, до складу якого входять 142 компанії, що працюють на рекламному ринку. Всеукраїнська рекламна коаліція надала НТКУ рейтинги креативності та майстерності серед креативних агенцій та брендингових агентств і дизайн-студій. Автори, які мали ідеї щодо творчої концепції Євробачення-2017, могли звернутися безпосередньо до агенцій, перелік яких був опублікований на сайті НСТУ, і запропонувати свої варіанти. Рішення про залучення чи незалучення таких ідей компанії ухвалювали на власний розсуд.

Участь у відборі творчих ідей взяло 11 креативних агенцій, запропонувавши організаторам загалом 23 концепції. За результатами засідання Наглядової ради Євробачення*, до шорт-листа мистецького конкурсу увійшло 5 ідей креативного оформлення Євробачення-2017.

Усім цим агенціям були надані рекомендації щодо вдосконалення їхніх концепцій. Серед них були роботи Republique і Banda. Зрештою переможцем стала ідея Republique. Так Republique та Banda agency об’єднали свої зусилля для подальшої розробки ідеї логотипу та слогана.

"Гурт РЕ Дизайн", із яким заключено договір, що є у відкритому доступі на сайті публічних закупівель ProZorro, – це юридична особа, до якої входять творчі колективи Republique і Banda agency, які окремих юридичних осіб не мають.

Переможця мистецького конкурсу було обрано Наглядовою радою Євробачення, до складу якої входять представники ЄМС, мовників-учасників та НСТУ.

*Наглядова рада Євробачення – це виконавча експертна комісія, яка здійснює контроль та керівництво Пісенним конкурсом Євробачення. Вона визначає загальну політику конкурсу та здійснює нагляд за підготовкою майбутнього конкурсу, зокрема схвалює загальну ідентичність бренду Євробачення.

UA:PBC and "Re Design Team" (Republique and Banda agency) revealed the Eurovision Song Contest 2017 creative concept and branding

The Eurovision Song Contest 2017 logo and slogan developed by Ukraine’s top creative agencies Republique and Banda united as "Re Design Team" have recently been presented. The main idea of the Song Contest’s artwork is reflected in the slogan Celebrate Diversity and supported by the logo based on a Ukrainian bead necklace called Namysto.

Not only the logo and slogan have been developed by the agencies, but a full set of graphic communication as well. They developed the overall idea and slogan, brand book, dressing for the host city transport (buses, vehicles, and metro cars), promotional products, corporate materials design, as well as the design for arrival areas at the airports, recreation areas for guests throughout the city, metro stations, info points, and out-of-home promotion.

Ways of graphic communication use are shown in a video presentation from Republique and Banda agency.

"The choice of the idea and graphic style of Namysto is a brave step for the organizers. This year the graphic communication will be implemented by the world’s graphic design leaders. The main point, though, is that the Eurovision Song Contest is based on a crucial idea of tolerance and respect for the diversity of life,” said the co-founder of Republique, Denys Herasko.

The ESC creative concept by Republique and Banda was selected based on the results of the creative pitch held by UA:PBC (then NTU) launched on October 20th, 2016.

UA:PBC made the list of companies that were offered participation in the pitch for the Eurovision 2017 best creative concept based on, among other, the ratings provided by the All-Ukrainian Advertising Coalition (UAC). The UAC is the largest Ukrainian non-governmental organization in the sphere of advertising composed of 142 companies operating on the advertising market. The All-Ukrainian Advertising Coalition provided the NTU with the ratings of creativity and proficiency of creative, branding and design agencies. Designers of creative concept ideas for the ESC 2017 could apply directly to the agencies, the list of which was available on UA: PBC’s website, and propose their options. The decision to take or dismiss those ideas was made at the agencies’ sole discretion.

11 creative agencies took part in the selection of creative ideas, offering the organizers 23 concepts in total. Based on the results of the ESC Reference Group* meeting, 5 ideas of the Eurovision 2017 artwork made it to the short list of the creative pitch.

All those agencies were given recommendations to improve their concepts. The works of Republique and Banda were among them. Republique’s idea eventually brought them victory. That is how Republique and Banda agency united their efforts for further development of the logo and slogan idea.

"Re Design Team", which entered into the contract available in a public domain on the public procurements website called ProZorro, is a legal entity composed of the creative agencies Republique and Banda that are not incorporated as separate legal entities.

The winner of the creative pitch was chosen by the ESC Reference Group composed of the representatives of the EBU, participating broadcasters and UA:PBC.

* The ESC Reference Group is the executive Expert Committee to control and guide the Eurovision Song Contest. It defines the general policy of the Contest and supervises the preparation of the upcoming Contest, including the approval of the overall brand identity for Eurovision.

Читайте також: