Офіційна позиція ПАТ "НСТУ" щодо недофінансування суспільного мовлення в Україні - UA: Перший
:
Офіційна позиція ПАТ

Офіційна позиція ПАТ "НСТУ" щодо недофінансування суспільного мовлення в Україні

18 вересня 2017

Попри неодноразові заяви представників влади, зокрема Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, про підтримку суспільного мовлення та обіцяне фінансування повною мірою, у розподілі видатків державного бюджету України на 2018 рік зазначено, що фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України становить 776 млн 563 тис грн, що вдвічі менше від суми, гарантованої Законом України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України".

Правління ПАТ "НСТУ" змушене констатувати небажання влади профінансувати суспільне мовлення і виконати вимоги закону. Ситуацію з недофінансуванням ми сприймаємо як спосіб ручного керування мовником напередодні виборчої кампанії. Спроби тиску на незалежне суспільне мовлення шляхом незаконного недофінансування є неприйнятними у демократичному суспільстві.

"Суспільне мовлення зараз переживає найважчі часи. Для нас – це час реформ і перебудови колишньої державної компанії у незалежного мовника. Відсутність належного фінансування підриває весь процес реформ. Адже мова йде вже навіть не про закупівлю техніки чи сучасного обладнання. Йдеться про реорганізацію самої структури, що є фінансово затратним, але є інвестицією в майбутнє. Без належного фінансування подальші реформи – неможливі", – повідомив голова правління ПАТ "НСТУ" Зураб Аласанія.

У ПАТ "НСТУ" немає важелів впливу на владу, окрім підтримки з боку громадянського суспільства та міжнародної спільноти. Тому ми закликаємо громадян України, наших міжнародних партнерів і колег до небайдужості.

Певні, що отримаємо Вашу підтримку у цей час, оскільки свобода слова і незалежний суспільний мовник важливі для подальшої розбудови України як незалежної демократичної європейської держави.

__________________________________

UA: PBC official statement on underfunding of public service broadcaster in Ukraine

According to the state budget’s expenditures, in the year 2018 the financing for the UA: PBC is allocated as 776 mln UAH (near 25 mln EUR). This sum is twice as little as it was guaranteed by the law "On Public Television and Radio Broadcasting of Ukraine", despite numerous statements from state’s representatives, including Prime Minister Volodymyr Groysman, on their support of public service broadcaster and promises of full financing.

The Management Board of UA: PBC has to state the unwillingness of the government to finance the public broadcasting service and obey the law. The situation with the lack of financing could be seen as a way of getting the broadcaster under control prior to the election campaign. Such pressure on the public broadcasting company is unacceptable in the democratic society.

"UA: PBC has the hardest times now. It’s time of reforms for us, and rebuilding former state company into an idependent public service media. The lack of required funding undermines the whole reform process. This is even not about buying modern equipment, this is about the reorganization of the structure itself, which is financially costly, but is an essential investment in future. Without proper funding any further reforms are impossible," said Zurab Alasania the CEO of UA: PBC

UA: PBC does not have any tools of influence on government, apart from support from civil society and international community. We call Ukraine’s citizens, our international partners and colleagues to support us. We are sure UA: PBC will get your support now, as the freedom of speech and independent public broadcaster are important for further development of Ukraine as an independent democratic and European state.

Читайте також: