Суспільне мовлення - Перший канал
:

 

Наглядова рада ПАТ НСТУ затвердила посадовий оклад членів правління

Наглядова рада ПАТ НСТУ затвердила посадовий оклад членів правління

23 лютого 2017

22 лютого 2017 року наглядова рада публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" визначила, що посадовий оклад членів правління ПАТ НСТУ становитиме 75 % від окладу голови правління Суспільного мовлення

Третього лютого під час оголошення конкурсу на на зайняття вакантної посади голови правління ПАТ НСТУ наглядова рада оголосила, що згідно з Умовами проведення конкурсу посадовий оклад голови правління становитиме 76 800 гривень. Відповідно, шестеро членів правління НСТУ, кандидатури яких зобов’язаний подати новообраний голова правління, а члени наглядової ради шляхом прямого, рівного, таємного голосування мають їх обрати з-поміж претендентів, допущених до участі у конкурсному відборі, матимуть оклад 57 600 гривень.

У Положенні про конкурс з обрання голови та членів правління ПАТ НСТУ зазначено, що при обранні голови та членів Правління НСТУ наглядовою радою НСТУ враховується відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, що висуваються до генеральних директорів телерадіокомпанії, наявність високих моральних якостей та суспільного авторитету претендента.

"Разом з оголошенням переможця конкурсного відбору на посаду Голови Правління НСТУ Наглядова рада НСТУ призначає дату наступного засідання для обрання членів Правління НСТУ. Таке засідання має проводитися не раніше 10 календарних днів і не пізніше 30 календарних днів з дня підписання контракту з Головою Правління НСТУ.

Не пізніше ніж за 7 календарних днів до дня проведення засідання щодо обрання членів Правління НСТУ Голова Правління НСТУ зобов’язаний подати кандидатури членів Правління НСТУ з урахуванням вимог, передбачених пунктом 6 розділу І цього Положення.

На засіданні з обрання членів Правління НСТУ кожному кандидатові надається 15 хвилин для презентації свого плану діяльності як члена Правління НСТУ в рамках визначеного напряму діяльності.

Голосування за кандидатури членів Правління НСТУ відбувається шляхом заповнення письмового анонімного бюлетеня з позначками "за" та "проти" членами Наглядової ради НСТУ щодо кожної кандидатури окремо.

Рішення щодо обрання кандидата членом Правління НСТУ приймається більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради НСТУ.

Рішення про обрання членів Правління НСТУ повинно бути мотивованим, з обґрунтуванням підстав, на основі яких Наглядова рада НСТУ надала перевагу одному кандидату перед іншим.

Рішення про обрання членів Правління НСТУ публікуються на офіційному веб-сайті НСТУ наступного робочого дня після прийняття", – йдеться у Положенні.

Джерело: Суспільне мовлення